สถาบันนโยบายสาธารณะและการพัฒนา

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ อาคาร 4 ชั้น 4 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100

contact@ippd.or.th

02-2804085 ต่อ 4401

092-472-6987