ประกาศเกี่ยวกับคุกกี้ สถาบันนโยบายสาธารณะและการพัฒนา

Cookies_policy

ประกาศเกี่ยวกับคุกกี้ (Cookie Policy) สถาบันนโยบายสาธารณะและการพัฒนา

                 เมื่อท่านได้เข้าสู่เว็บไซต์สถาบันนโยบายสาธารณะและการพัฒนา (“สนสพ.”) (https://ippd.or.th/) ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสู่เว็บไซต์ ของท่านจะถูกบันทึกไว้ในรูปแบบของคุกกี้ โดยนโยบายคุกกี้นี้จะอธิบายถึงความหมาย การทำงาน วัตถุประสงค์ รวมถึงการลบและการปฏิเสธการเก็บคุกกี้        เพื่อความเป็นส่วนตัวของท่านโดยการเข้าสู่เว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ที่มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

                 1. คุกกี้คืออะไร

             คุกกี้ คือ ไฟล์เล็กๆ เพื่อจัดเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานเว็บไซต์ เช่น วันเวลา ลิงค์ที่คลิก หน้าที่เข้าชม เงื่อนไขการตั้งค่าต่างๆ โดยจะบันทึกลงไปในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ/หรือ เครื่องมือสื่อสารที่เข้าใช้งานของท่าน เช่น โน๊ตบุ๊ค แท็บเล็ต หรือ สมาร์ทโฟน ผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์ในขณะที่ท่านเข้าสู่เว็บไซต์ โดยคุกกี้จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ/หรือ เครื่องมือสื่อสารของท่านในกรณีดังต่อไปนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกจัดเก็บเพื่อใช้เพิ่มประสบการณ์การใช้งานบริการทางออนไลน์โดยจะจำเอกลักษณ์ของภาษาและปรับแต่งข้อมูลการใช้งานตามความต้องการของท่าน เป็นการยืนยันคุณลักษณะเฉพาะตัวข้อมูลความปลอดภัยของท่านรวมถึงบริการที่ท่านสนใจนอกจากนี้คุกกี้ยังถูกใช้เพื่อวัดปริมาณการเข้าใช้งานบริการทางออนไลน์การปรับเปลี่ยนเนื้อหาตามการใช้งานของท่านโดยพิจารณาจากพฤติกรรมการเข้าใช้งานครั้งก่อนๆ และ ณ ปัจจุบัน และอาจมีวัตถุประสงค์เพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์

             ทั้งนี้ ท่านสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ได้ที่ www.allaboutcookies.org

             2. สนสพ. ใช้คุกกี้อย่างไร

            สนสพ. จะใช้คุกกี้และเทคโนโลยีอื่นๆ ที่คล้ายกันเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ดังนี้

            1. เพื่อช่วยจดจำข้อมูลเกี่ยวกับเบราว์เซอร์และการตั้งค่าของท่านและช่วยให้ท่านเข้าใช้บริการเว็บไซต์ได้อย่างต่อเนื่องและเพิ่มประสบการณ์                          และความพึงพอใจในการใช้บริการ 

            2. เพื่อช่วยประเมินประสิทธิภาพและผลการให้บริการเว็บไซต์ที่ยังทำงานได้ไม่ดีและควรปรับปรุง

            3. เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการเข้าเยี่ยมชมและใช้บริการเว็บไซต์ที่จะทำให้ สนสพ. เข้าใจว่าผู้คนมีความสนใจอะไร และมีการใช้บริการ                      ของ สนสพ. อย่างไร

            4. เพื่อให้ สนสพ. ได้ส่งมอบประสบการณ์ในการใช้บริการเว็บไซต์ที่ดียิ่งขึ้นให้กับท่านรวมถึงช่วยให้ สนสพ. สามารถส่งมอบบริการและการ                          ประชาสัมพันธ์ได้ตรงตามสิ่งที่ท่านสนใจ

           

                ทั้งนี้บริการต่างๆ ของ สนสพ. อาจให้บริการแยกอยู่ในหลายเว็บไซต์โดยในแต่ละเว็บไซต์อาจมีการใช้คุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อรวมกันโดยท่านสามารถดูได้จากรายละเอียดของประเภทคุกกี้ที่มีการใช้งานบนเว็บไซต์นั้น 

              3. การจัดการคุกกี้

            เบราว์เซอร์ส่วนใหญ่จะมีการตั้งค่าให้ยอมรับคุกกี้โดยอัตโนมัติแต่ท่านสามารถเลือกยอมรับหรือปฏิเสธคุกกี้จากบริการของ สนสพ. ได้ตลอด       เวลาโดยการตั้งค่าบนเบราว์เซอร์ที่ท่านใช้งาน

            ลิงก์ด้านล่างนี้จะนำท่านไปสู่บริการ “การช่วยเหลือ” ของเบราว์เซอร์ต่างๆ ซึ่งเป็นที่นิยมใช้งานได้มีการบริการไว้ท่านสามารถค้นหาข้อมูลการจัดการคุกกี้ของเบราว์เซอร์ที่ท่านใช้งานได้

1. Internet Explorer

        https://support.microsoft.com/th-th/help/17479/windows-internet-explorer-11-change-security-privacy-settings


2. Microsoft Edge


        https://support.microsoft.com/en-us/help/4534105


3. Google Chrome


        https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en


4. Firefox

       

        http://support.mozilla.org/en-US/kb/Cookies

 

5. Safari


        https://support.apple.com/en-gb/guide/safari/sfri11471/mac

 

6. Safari iOS


        https://support.apple.com/en-us/HT201265

 

7. Android


        http://support.google.com/chrome/answer/2392971?hl=en-G


             ทั้งนี้ โปรดทราบว่า หากท่านเลือกที่จะปิดการใช้งานคุกกี้บนเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์ของท่าน ท่านอาจพบว่าบางส่วนของเว็บไซต์                    ของ สนสพ. ไม่สามารถทำงานหรือให้บริการได้เป็นปกติ

             สำหรับข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติมในเรื่องนี้ ท่านสามารถเข้าไปอ่านได้ที่ https://www.aboutcookies.org/how-to-delete-cookies  

             4. ติดต่อ สนสพ.

    สถาบันนโยบายสาธารณะและการพัฒนา

    สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ อาคาร 4 ชั้น 4 เลขที่ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส 

    เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100

    หมายเลขโทรศัพท์ 02-2804085 ต่อ 4401 หรือ 092-4726987  อีเมล contact@ippd.or.th