สถาบันนโยบายสาธารณะและการพัฒนา

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ อาคาร 4 ชั้น 4 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100

contact@ippd.or.th

ffllab@ippd.or.th

dailab@ippd.or.th

datlab@ippd.or.th

podlab@ippd.or.th

beyondgrowthteam@ippd.or.th

02-2804085 ต่อ 4401

092-472-6987