งานประชุมวิชาการประจำปี 2563 ในหัวข้อ “Thailand 2020s and Beyond: Building a Better Society Together”

สถาบันนโยบายสาธารณะและการพัฒนา จะจัดงานประชุมวิชาการประจำปี 2563 ในหัวข้อ “Thailand 2020s and Beyond: Building a Better Society Together” เพื่อเผยแพร่ผลการศึกษาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านนโยบายสาธารณะและการพัฒนาของประชาชน โดยมุ่งเน้นไปที่แนวคิดในการสร้างสังคมที่ดีขึ้นร่วมกัน ใน 3 ประเด็นหลัก ที่ทางสถาบันฯ ได้ดำเนินการร่วมกับภาคีเครือข่าย ได้แก่

  1. Thailand 2020s and Beyond: Building a Resilient Society
  2. Thailand 2020s and Beyond: Building a Sustainable Society
  3. Thailand 2020s and Beyond: Building a Trust and Data-Driven Society

สถาบันฯ ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมงานประชุมวิชาการประจำปี ในวันที่ 25 กันยายน 2563 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม สามย่านมิตรทาวน์ ฮอลล์ 1 ชั้น 5 อาคารสามย่านมิตรทาวน์

หากท่านสนใจเข้าร่วมงาน สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://ippd2020.digitalnextecho.com/register.php หรือ QR Code ด้านล่างนี้