โควิดทำให้คิดใหม่ ทางเลือกของมาตรการลดอุบัติเหตุทางถนน

การเดินทางเป็นส่วนสำคัญในชีวิต เริ่มตั้งแต่การเดินทางไปทำงาน เดินทางไปเรียน เดินทางท่องเที่ยว แต่รู้หรือไม่ว่า ทุก ๆ ครั้งที่เราก้าวเท้าออกจากบ้าน เปรียบเสมือนการเข้าสู่สมรภูมิที่เต็มไปด้วยความเสี่ยงถึงชีวิต นั่นก็คือ ความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุทางถนนเนื่องจากทุกปีมีคนไทยกว่า 22,000 คนเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ตัวเลขนี้ทำให้ประเทศไทยติดอันดับท็อปเทนของโลกมานานหลายปี (WHO, 2018) นอกจากนี้ อุบัติเหตุทางถนนยังก่อให้เกิดต้นทุนกว่า 540,000 ล้านบาทในแต่ละปี คิดเป็นร้อยละ 6 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ซึ่งถือเป็นภัยพิบัติทางสังคมและทางเศรษฐกิจของประเทศ (โอเจริญ, 2017)

เพื่อศึกษาประเด็นนี้อย่างถี่ถ้วน สถาบันนโยบายสาธารณะและการพัฒนานำเสนอเรื่องราวข้อมูล “โควิดทำให้คิดใหม่ ทางเลือกของมาตรการลดอุบัติเหตุทางถนน” ที่จะพาผู้อ่านมาทำความเข้าใจข้อมูลและการวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่สาเหตุหลักการเสียชีวิตของคนไทย กลุ่มเสี่ยงของอุบัติเหตุบนท้องถนน ไปจนถึงผลประโยชน์ ต้นทุนและประสิทธิภาพในการลดอุบัติเหตุของมาตรการที่ภาครัฐบังคับใช้

กดดูเรื่องราวข้อมูลฉบับเต็มได้ที่นี่