ปลุกพลังความคิด ใช้พลาสติกอย่างยั่งยืน

‘ปลุกพลังความคิด ใช้พลาสติกอย่างยั่งยืน’

หลังจากรัฐบาลขอความร่วมมือจากห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์มาร์เก็ต และร้านสะดวกซื้อให้งดการแจกถุงพลาสติก ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ก็เกิดกระแสตอบรับจากสังคมในแง่มุมที่แตกต่างกันออกไป

ประเทศไทยควรจะจัดการกับปัญหานี้ด้วยวิธีไหน ถึงจะมีประสิทธิภาพและส่งผลดีกับทุกฝ่าย


สถาบันนโยบายสาธารณะและการพัฒนา ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภาควิชาสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนจัดกิจกรรม “ปลุกพลังความคิด ใช้พลาสติกอย่างยั่งยืน” ขึ้น ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา เพื่อรวบรวมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ด้วยวิธี Design Thinking เปิดโอกาสให้ทุกคนได้เสนอแง่มุมอย่างไม่มีผิดหรือถูก เพื่อหาทางออกที่เหมาะสมให้กับประเทศไทย