ประกาศผลรางวัลภาพถ่ายจากการประกวด ในโครงการ “สุขเสี่ยงผ่านเลนส์” และ ขอเชิญร่วมรับฟังการเสวนา “ศิลปะและการขับเคลื่อนสังคม”

ประกาศผลรางวัลภาพถ่ายจากการประกวด ในโครงการ "สุขเสี่ยงผ่านเลนส์" และ ขอเชิญร่วมรับฟังการเสวนา "ศิลปะและการขับเคลื่อนสังคม" จากคุณชาตรี ลดาลลิตสกุล ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (สถาปัตยกรรม) พ.ศ. 2562 และ คุณพิภพ พาณิชภักดิ์ รอง ผอ. Thai PBS ระหว่างเวลา 10:30-12:00 น. ในการเปิดนิทรรศการภาพถ่ายจากการประกวด ในโครงการ “สุขเสี่ยงผ่านเลนส์”
ณ วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2563 ห้องประชุม สามย่านมิตรทาวน์ ฮอลล์ 1 ชั้น 5 อาคารสามย่านมิตรทาวน์
สำหรับท่านใดที่สนใจเข้าร่วมงาน สามารถลงทะเบียนได้ที่
https://ippd.or.th/building-a-better-society-together/